Info over KCBJ

KCBJ vzw is de officiële naam van de club. Momenteel telt onze club meer dan 200 actieve leden, en dat aantal is in stijgende lijn. Onze club is voor haar financiële middelen volledig afhankelijk van lidgeld, inkomsten uit activiteiten en sponsoring.

Ploegen 2019 - 2020

Onze club telt verschillende ploegen.

Ploeg Leeftijd Lidgeld 2019 - 2020
U6 Geboren in 2014-2015-2016 €60
U8 Geboren in 2012-2013 €90
U10 Geboren in 2010-2011 €90
U12 Geboren in 2008-2009 €110
U14 Geboren in 2006-2007 €110
U16 Geboren in 2004-2005 €110
U19 Geboren in 2001-2002-2003 €110
Senioren Vanaf 19 jaar €125
Gewestelijken Vanaf 19 jaar €100
Recreanten Vanaf 16 jaar €75
Supporters Iedereen €20

Wij volgen bij de indeling van de jeugdcategorieën de regels van de Belgische korfbalbond. Dat wil zeggen dat bij het indelen van de groepen wordt gekeken naar het geboortejaar.

We proberen in elke reeks minimum 1 ploeg in te schrijven, maar dat lukt ons niet alle jaren, het zou dus kunnen dat sommige jaren bepaalde ploegen wegvallen. Die spelers worden dan ingedeeld bij andere ploegen.

Lid worden

Praktische info

Om lid te worden moet je een aansluitingskaart invullen en een pasfoto binnenbrengen. Daarnaast moet je ook een medische getuigschrift laten invullen door je huisdokter. Aansluitingskaart en medisch getuigschrift kan je vragen aan je trainer of begeleider. Als alles is ingevuld kan je het samen terug afgeven aan je trainer of begeleider.

Hiermee kan door het secretariaat van de club een licentie worden aangevraagd. Het opstellen van de licentie duurt ongeveer 3 weken. Deze licentie is verplicht om deel te nemen aan wedstrijden. Vanaf de U12 worden deze licenties door de spelers zelf bijgehouden.

Leden die lid worden na 1 januari betalen slechts de helft van het lidgeld voor de rest van het seizoen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer waarop de lidgelden gestort mogen worden is BE69 7340 1518 7478. Vergeet niet de naam van het in te schrijven lid te vermelden bij de overschrijving.

Mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten betalen het lidgeld (of een gedeelte ervan) terug. Hier vind je voor de grootste mutualiteiten, een gedeeltelijk ingevuld formulier. Je kan eventueel ook een formulier vragen aan je mutualiteit. Geef dit, volledig ingevulde, formulier aan je trainer of begeleider. Zij zorgen ervoor dat het ondertekend en afgestempeld wordt en bezorgen het terug. Daarna bezorg je het aan je mutualiteit.

Eerste training

Je hebt de mogelijkheid om gratis aan 3 trainingen deel te nemen. Tijdens deze trainingen ben je verzekerd door de Koninklijke Belgische Korfbal Bond. Daarna dient het lidgeld betaald te worden.

Je hebt niet veel nodig om mee te komen trainen. We verwachten enkel sportieve kledij en veel zin om mee te doen.

Als je begint tijdens het zaalseizoen heb je sportschoenen nodig die geen strepen maken op de sportvloer. Je herkent die aan het non-marking-label. De meeste korfballers spelen met hoge sportschoenen, dit om de enkels beter te beschermen.

Buiten wordt er gespeeld met voetbalschoenen, de toppen onder aan de schoenen voorkomen dat je uitglijdt als het gras nat is. Vraag gerust aan trainers of begeleiders waar je best op let bij de aankoop van schoenen. De eerste trainingen kan je eventueel ook schoenen lenen. We hebben verschillende maten in de kantine.

Tenslotte breng je best een drinkbus mee, want van sporten krijg je dorst!

Structuur van de club

Naam Beschrijving
Raad van Bestuur De raad van bestuur staat in voor de dagelijkse werking van de club.
Feestcomité Het feestcomité staat in voor de organisatie van allerlei activiteiten.
Sportcomité Het sportcomité staat in voor het sportief beleid van de club.
Jeugdcoördinator De jeugdcoördinator zorgt ervoor dat de opleiding, zoals beschreven door het sportcomité, gerealiseerd wordt, en dat de spelers goed opgeleid worden om door te stromen naar de senioren. De jeugdcoördinator biedt waar nodig, ondersteuning en hulp bij trainingen in de vorm van uitleg en tips aan de desbetreffende trainer(s). De jeugdcoördinator observeert trainingen, signaleert problemen en speelt hier direct op in, in een extra trainingssessie of in de bovengenoemde trainingssessies.
Trainers Elke ploeg wordt sportief begeleid door één of meerdere trainers.
Begeleiders Per ploeg zijn er één of meerdere begeleiders. Dat zijn meestal ouders. Zij staan de trainers bij met praktische zaken.

Ben je geïnteresseerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Aarzel dan niet om iemand te contacteren.