Downloads

Informatie over de club

Documenten voor nieuwe leden

Gelieve deze ingevulde formulieren terug te bezorgen aan de trainer of begeleider van je ploeg, of digitaal aan secretaris@kcbj.be

Documenten voor leden

Formulieren tussenkomst lidgeld ziekenfonds

Je kan ook altijd de website van je ziekenfonds raadplegen voor de laatste verise van deze documenten.