Contactinformatie

Secretariaat

Litrik De Roy is secretaris en kan je contacteren voor algemene informatie, alle administratie, wedstrijdzaken, officiële communicatie, enz.

KCBJ vzw, Beekstraat 45, 3130 Betekom

kcbj@korfbal.be

0475 873235

Jeugdcoördinator

Kris Geeraerts is jeugdcoördinator en draagt zorg voor de opleiding en begeleiding van de jeugdtrainers/coaches zodat de spelers een kwaliteitsvolle opleiding krijgen. Hij biedt waar nodig, ondersteuning en hulp bij trainingen in de vorm van uitleg en tips.

jeugdcoordinator@kcbj.be

Vertrouwenspersoon

Hilde Philips is Aanspreekpunt Integriteit voor iedereen bij KCBJ. Als speler, ouder, trainer of andere betrokkene van de club kan je bij haar terecht bij een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Met een vraag of voor advies of doorverwijzing kan je haar contacteren.

0475 565979

Algemeen

Maatschappelijke zetel: KCBJ vzw, Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Betekom

BTW nummer: BE 0456.200.502

Bankrekening: BE69 7340 1518 7478